Phát động phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”

Huyền Anh

Chiều 7/8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”.

 

Chỉ huy các phòng, xưởng ký kết thực hiện phong trào

Theo đó, nhằm thực hiện phong trào có hiệu quả, Nhà máy đã đề ra phương châm “trên trước, dưới sau; lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu thực hiện trước, cán bộ, nhân viên thực hiện sau” đồng thời đẩy  mạnh tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, pano, áp phích; lồng ghép giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong hoạt động hàng ngày của bộ đội; tổ chức tọa đàm thanh niên, thực hiện mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá”.

Đã có 100% tập thể, cá nhân cam kết không khói thuốc lá trong phòng, xưởng, thực hiện bỏ hút thuốc lá hoàn toàn trong toàn Nhà máy từ ngày 1-12-2018; làm tốt công tác khen thưởng, xử phạt, gắn kết quả thực hiện phong trào vào đánh giá nhận xét cuối năm 2018.

Sau phát động, các phòng, xưởng ký kết giao ước thực hiện phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”. Phong trào được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 30-6 đến 30-9-2018; Giai đoạn 2 từ 30-9 đến 30-11-2018.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet