Phó BT Tỉnh đoàn Hòa Bình tiết lộ xây dựng huyện, xã đoàn không khói thuốc

Không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng và có hình thức xử lý theo quy định đối với đơn vị buông lỏng quản lý, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình.

Để xây dựng các huyện đoàn, xã đoàn không khói thuốc lá, chia sẻ với PV Infonet, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu và các hoạt động truyền thông tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.

Tập huấn tuyên truyền tác hại thuốc lá cho đoàn viên thanh niên tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình. (Ảnh do Tỉnh đoàn Hòa Bình cung cấp)

Tổ chức lễ phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh cũng cho biết, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật. Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; thành lập mô hình Chi đoàn không khói thuốc lá.

Song, để tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá và những tác hại thuốc lá, anh Minh cho rằng cần có một số giải pháp cụ thể hơn như: Nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Đoàn trước hết có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại công sở; quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, phát động các phong trào thi đua xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

Giải pháp tiếp theo, cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện nghiêm luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và các tổ chức Đoàn trong tỉnh phải chỉ đạo đưa nội dung Phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và hệ thống toàn đoàn. Để đôn đốc việc triển khai kế hoạch xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, mỗi cấp bộ Đoàn cần thành lập Tổ giám sát công tác thực hiện và đưa ra định hướng và chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Nội quy và kế hoạch hoạt động phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Thực hiện nghiêm quy định không mua, bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, bố trí biển báo cấm hút thuốc lá tại các khu vực, những vị trí dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, lối đi nơi nhiều người qua lại. Thường xuyên kêu gọi, nhắc nhở nhân viên trong các cuộc họp phòng, ban về việc thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị. Cập nhật và phổ biến nội dung các văn bản của nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân viên.

Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đôn đốc việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan. Không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng và có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với đó, tăng cường việc giám sát, đánh giá hoạt động xây dựng nơi làm việc không thuốc lá. Đánh giá, giám sát bởi tổ giám sát là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nội dung giám sát gồm: giám sát mức độ thực hiện quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá của cán bộ, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; xây dựng nội quy và cơ chế xử lý những vi phạm trong việc thực hiện Phòng chống tác hại thuốc lá.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc tại các khu vực dân cư, trường học bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, thi tìm hiểu về luật phòng chống thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, phụ nữ mang thai, trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cán bộ Đoàn viên thanh niên thông qua việc duy trì sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều