Phụ nữ Bến Tre tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

Uyên Châu

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bến Tre đã vận động phụ nữ các xã biển tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.
Phụ nữ Bình Thắng phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền Luật Biên giới biển cho ngư dân (Ảnh: trang web UBND tỉnh Bến Tre)

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng góp phần tuyên truyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng  được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xác định công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là một trong những nội dung hết sức quan trọng của chương trình phối hợp nên đã chỉ đạo các tổ chức hội phụ nữ các huyện, xã cùng các đồn biên phòng trên khu vực biên giới biển phối hợp thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và nhân dân nhận thức đúng đắn, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ đi sâu tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định 161 về Quy chế chế khu vực biên giới biển, Luật biên giới quốc gia; Phong trào xây dựng nông thôn mới"…vận động cán bộ, hội viên phụ nữ; cán bộ, chiến sĩ biên phòng tăng cường nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp phổ biển, quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng đến từng hội viên phụ nữ nhằm nâng cao cảnh giác không để kẻ địch và phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân và gây mất an ninh trật tự xóm ấp; kiên quyết đấu tranh tố giác, bài trừ các hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn biên giới biển góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức các phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, như: "Phong trào quần chúng tham gia tự quản an ninh, trật tự khu vực biên giới biển", phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa…

Thông qua các phong trào ý thức cảnh giác, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới được kéo giảm rõ rệt, các vụ việc xảy ra trên địa bàn được xử lý kịp thời.

Công tác phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo được các cấp hội phụ nữ và lực lượng biên phòng đặc biệt chú trọng, hai bên đã chủ động phối hợp cùng với các cấp, các ngành khảo sát lựa chọn các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả để tuyên truyền, vận động chị em tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề cho phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn.

Thông qua công tác vận đông phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình đã được đông đảo phụ nữ hưởng ứng và tham gia như phòng trào chị em giúp nhau góp vốn, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt…Kết quả trong những năm gần đây kinh tế khu vực biên giới biển ngày một nâng lên, an ninh chính trị, trật tự xã hội từng bước được kéo giảm, 100% xã biên giới biển đạt xã văn hóa tiến đến xây dựng xã nông thôn mới, đời sống, tinh thần của người dân nơi đây ngày một nâng cao, góp phần xây dựng tuyến phòng thủ biên giới biển ngày càng vững chắc.

Sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong những năm qua đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh nhà.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet