Phú Yên: Triển khai nghị quyết đại hội Đảng cấp trên cơ sở vào cuộc sống

Đến thời điểm này, 14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở (cấp huyện) trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đạt yêu cầu đề ra. Nhiệm vụ được tỉnh ủy Phú Yên đưa ra là cần sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng cấp trên cơ sở vào cuộc sống.

Nhiệm vụ được tỉnh ủy Phú Yên đưa ra ngay sau đại hội Đảng là cần sớm đưa nghị quyết đại hội đảng cấp trên cơ sở vào cuộc sống. Tại các đại hội đảng cấp trên cơ sở,  lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên đã xuyên suốt chỉ đạo, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 mà đại hội đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt, đó là chăm lo công tác xây dựng Đảng; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm góp phần làm cho đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phú Yên: Triển khai nghị quyết đại hội Đảng cấp trên cơ sở vào cuộc sống - ảnh 1
Quang cảnh đại hội Đảng bộ huyện Đông Hòa, Phú Yên    Nguồn: phuyen.com

Qua theo dõi chỉ đạo các đại hội, trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy, Tỉnh ủy Phú Yên đã tập trung cao độ chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo tiến độ, thời gian, nội dung theo quy định của Trung ương và chất lượng các đại hội được nâng lên rất nhiều so với các nhiệm kỳ trước đây.

Các đại hội đảng cấp trên cơ sở của Tỉnh ủy Phú Yên đều làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng bộ và nhân dân. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, chuẩn bị văn kiện, công tác tuyên truyền… phục vụ đại hội đã bảo đảm theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy Phú Yên. Đặc biệt, công tác nhân sự thực hiện đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm dân chủ, khách quan.

Báo cáo chính trị của 14 đảng bộ cấp trên cơ sở được nâng cao về chất lượng, bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát hơn, khách quan hơn, chính xác hơn, đúng quá trình thực hiện nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Đồng thời khẳng định những kết quả đã làm được, nêu rõ những hạn chế, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra có tính khả thi, sát với tình hình thực tiễn của địa phương…

Nhờ làm tốt công tác nhân sự, chất lượng cấp ủy được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Tại đại hội, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia góp ý các văn kiện và dự thảo báo cáo của Trung ương, của Tỉnh ủy Phú Yên trình đại hội sắp tới. 

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Duyên
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều