PVN tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống

Trong những ngày qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã công bố và trao các quyết định của Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn về việc bổ nhiệm nhân sự và điểu chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với các Ban Tập đoàn.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn, ngày 27/9/2018, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có quyết định số 1753/QĐ-DKVN về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ chính của các Ban/Văn phòng tại bộ máy giúp việc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo quyết định, thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và nhiệm vụ Truyền thông và quan hệ công chúng của Văn phòng.

Thành lập Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị nguồn nhân lực.

Thành lập Ban Pháp chế và Kiểm tra trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế - Thanh tra.

TGĐ Nguyễn Vũ Trường Sơn giao nhiệm vụ cho ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. 

Cùng với đó, Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ chính của Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Đầu tư và Ban Thương mại Dịch vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2018.

Tổng giám đốc Tập đoàn có quyết định số 1776/QĐ-DKVN ngày 28/9/2018, giao nhiệm vụ cho ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2018.

Trước đó, Hội đồng Thành viên Tập đoàn ban hành Quyết định số 1726/QĐ-DKVN ngày 24/9/2018 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí Tập đoàn;

Quyết định số 1728/QĐ-DKVN ngày 24/9/2018 tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Nghĩa Dũng, Trưởng ban Dầu thô Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Đầu tư Tập đoàn, các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TIN LIÊN QUAN
Hiền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều