Quận trung tâm Hà Nội ráo riết phòng chống tác hại thuốc lá

Theo UBND Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từ nay đến cuối năm, địa phương này tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” tại phường Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành và nhân rộng tại

Báo cáo của BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá Quận Hai Bà Trưng cho hay, trong 7 tháng đầu năm, quận này tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không khói thuốc lá”, “Nhà hàng không khói thuốc lá” tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện trên địa bàn quận.

Theo đó, các đơn vị này đã ký cam kết với quận về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đáng chú ý, quận đã duy trì triển khai mô hình điểm “Môi trường công sở và nhà trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính nhà nước trên đia bàn quận; mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” tại phường Bùi Thị Xuân và Lê Đại Hành. Triển khai nhân rộng tại 18 phường còn lại. Đặc biệt, phường Lê Đại Hành đăng ký sáng kiến sáng tạo cấp Thành phố về triển khai mô hình điểm về “Nhà hàng không khói thuốc lá” trên địa bàn phường.

Mô hình “Nhà hàng không khói thuốc lá” được nhân rộng tại các phường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Để làm được việc này, đại diện BCĐ Quận Hai Bà Trưng cho hay, ngay từ đầu năm quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018.

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho thành viên Ban chỉ đạo quận, phường và nhân dân trên địa bàn quận. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn quận và tăng cường hoạt động thanh kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cụ thể, quận sẽ kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đồng thời, duy trì, nhân rộng việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không thuốc lá” tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở giáo dục, bệnh viện, nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” tại các phường trên địa bàn quận.

Để triển khai kế hoạch, quận Hai Bà Trưng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Tổ chức tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan trong việc xây dựng, triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc lá.

Song song với đó, UBND quận Hai Bà Trưng tiếp tục ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HlV/AIDS, công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn quận năm 2018.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra  gồm 9 thành viên có  nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động, công văn chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn quận năm 2018; Phát hiện và đề xuất UBND quận xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá….

Bằng sự nỗ lực vào cuộc của BCĐ cấp Quận đến các phường, tính đến hết tháng 7 năm 2018, quận đã kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá tại 103 cơ sở; phường Lê Đại Hành xử phạt 02 cơ sở. Tại 20 phường, đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tác hại thuốc lá phường; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các địa điểm công cộng trên địa bàn phường.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều