Quảng Bình: 13 tỉ đồng hỗ trợ các xã về đích NTM trong năm 2018

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc trích 13 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thuộc ngân sách tỉnh năm 2018 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình có 09 xã được cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đó là: Xã Thanh Thủy, xã Hoa Thủy, xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) với số tiền 01 tỷ đồng/xã; xã Vạn Ninh, xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) 01 tỷ đồng/xã; xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) 1,5 tỷ đồng; xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) 1,5 tỷ đồng; xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) 03 tỷ đồng và xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa) 02 tỷ đồng.

Người dân hiến đất, hiến cây làm đường NTM ở Quảng Bình.

UBND tỉnh yêu cầu các xã chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Quảng Bình đã tạo được nhiều chuyển biến về nhận thức, huy động sự vào cuộc quyết liệt của hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân và điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa, thay đổi cảnh quan môi trường nông thôn..

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 52 xã đạt 19 tiêu chí, trong năm 2018 phấn đấu 11 xã về đích NTM nâng tổng số xã đạt 19 tiêu chí lên 63 xã.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều