Quảng Bình: 4,7 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017 – 2020, trong năm 2018, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch phân bổ 4,7 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Quảng Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017 - 2020.

Lao động nông thôn làm việc thời vụ trong một cơ sở chế biến hải sản ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình)

Trong đó, công tác rà soát lại danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, bảo đảm các nghề đào tạo phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển chương trình, học liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn áp dụng chung trong tỉnh.

Công tác chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Kiểm tra, giám sát đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Kế hoạch hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề cho 2500 người và hoạt động phát triển chương trình đào tạo 5 nghề. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho lao động nông thôn qua các kênh thông tin truyền thông, thông qua các tổ chức đoàn thể.

Kinh phí dành cho công tác đào tạo nghề nông thôn năm 2018 là 4,7 tỉ đồng; trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 4,3 tỉ đồng, kinh phí địa phương 400 triệu đồng.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều