Quảng Bình: Gần 300 học sinh ở vùng khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, ở

Thanh Hà

Học sinh nghèo ở những vùng kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ được hỗ trợ tiền ăn, ở để an tâm học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3883/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Bộ đội Biên phòng Đồn Làng Mô dạy chữ cho họ sinh Bản Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Theo đó, toàn tỉnh có 281 học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở theo Nghị định 116. Trong đó, huyện Minh Hóa có 3 trường với 134 học sinh; huyện Tuyên Hóa 4 trường với 68 học sinh; thị xã Ba Đồn 3 trường với 16 học sinh; huyện Quảng Trạch 2 trường với 28 học sinh; huyện Bố Trạch 2 trường với 23 học sinh và huyện Lệ Thủy 3 trường với 12 học sinh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các trường có học sinh được hưởng chế độ theo tổ chức cấp phát kinh phí kịp thời, đúng đối tượng.

Việc hỗ trợ tiền ăn, tiền ở theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ góp phần giúp học sinh nghèo, ở những vùng kinh tế khó khăn có thêm điều kiện đến trường, an tâm học tập, hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet