Quảng Bình: Hơn 2.600 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở Quảng Bình được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Trong hai năm 2016-2017 đã có 2.661 lao động được đào tạo.

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 07/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Bình đã ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 2 năm 2016-2017 là: 2.661 người. Trong đó, năm 2016 đào tạo 1.195 người, (đạt 47,80% kế hoạch); năm 2017 đào tạo 1.466 người, (đạt 58,64 % kế hoạch), tăng 10,84 % so với năm 2016. Số lao động sau học nghề có việc làm là 2.459, đạt 92,41 %, trong đó năm 2016 số lao động sau học nghề có việc làm có 1.108 người, (đạt 92,72 %). Năm 2017 số lao động sau học nghề có việc làm: 1.351 người, đạt 92,16 %,.

Quá trình thực hiện ở cấp huyện, phòng NN&PTNT và Phòng Kinh tế hợp đồng với các Trung tâm Giáo dục dạy nghề của địa phương và các đơn vị dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lựa chọn nghề đào tạo theo nhu cầu của người lao động, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nông nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các cơ sở đào tạo nghề có chất lượng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề đảm bảo đúng nội dung quy định.

Dạy nghề cho lao động nông thôn ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Số lượng giáo viên tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có 120  người. Đội ngũ giáo viên giảng dạy nhìn chung có kinh nghiệm thực tế, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên ở một vài trung tâm dạy nghề cấp huyện, đội ngũ giáo viên cơ hữu còn thiếu và yếu.

Những ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn như: nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, trồng và nhân giống nấm, chăn nuôi gà, lợn hữu cơ... đã bồi dưỡng những kiến thức bổ ích cho các lao động. Nhiều lao động đã áp dụng kiến thức, tự tạo việc làm để tăng năng suất, ổn định kinh tế gia đình.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh 31 lớp, 1.150 học viên với tổng kinh phí: 306,4 triệu đồng.

Đa số người nông dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học nghề đối với bản thân và gia đình để tạo thêm việc làm tăng thu nhập, từng bước ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững, có nhiều người tham gia học nghề đã vươn lên làm giàu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề nông nghiệp nói riêng được tỉnh thường xuyên quan tâm, tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của tỉnh, tuyên truyền qua báo chí, hệ thống truyền thanh thôn, xã, tuyên truyền qua các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức Hội, đoàn thể.

Các lao động đang sản xuất gỗ ván ép tại KCN Tây Bắc Đồng Hới.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn còn thiếu sự gắn kết với các với công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề, đa số học viên được hỗ trợ học nghề đều phải tự tạo việc làm.

Cơ cấu, trình độ đào tạo chủ yếu là ngắn hạn, sơ cấp và lao động giản đơn, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Một số lao động nông thôn còn trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, có hỗ trợ tiền đào tạo, tiền ăn tiền đi lại mới tham gia học nghề.

Nhu cầu học nghề của người dân nông thôn rất lớn, trong khi đó kinh phí hạn hẹp, vốn giao chậm nên một số nghề không theo kịp thời vụ. Công tác hướng nghề, tạo việc làm sau đào tạo còn hạn chế, chưa gắn với vùng nguyên liệu và lợi thế của từng vùng miền.

Việc tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; lao động nông thôn tự chọn nghề và tự tìm việc làm sau học nghề vẫn còn phổ biến.

Một số địa phương chưa chủ động trong công tác điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của người dân nên việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề chưa sát với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hiệu quả đào tạo nghề chưa đạt mục tiêu đề ra.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều