Quảng Bình: Hủy bỏ 11 công trình nước không hoạt động

Để nâng cao hiệu quả khai thác và vận hành bền vững các công trình nước sạch vệ sinh nông thôn tập trung, UBND tỉnh Quảng Bình sắp xếp lại quản lý và đồng thời thanh lý, loại bỏ 11 công trình không hoạt động.

Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4476/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng bền vững các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung”.

Theo đó, Đề án được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, bao gồm 136 xã của 8 huyện, thị xã, thành phố với mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng bền vững các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; phát huy tối đa công suất của các công trình đã được đầu tư, nhằm góp phần đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, đạt chuẩn QCVN 02:2009/BYT đạt 70% theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Bể chứa nước sạch tự chảy cung cấp cho nhiều hộ dân vùng núi ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đề án đã xác định rõ một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như rà soát, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, khai thác đối với công trình cấp nước sạch nông thôn trên toàn tỉnh; đề xuất công trình cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhằm phát huy công suất tối đa của công trình; lập phương án chuyển đổi đơn vị quản lý khai thác sử dụng…

Theo Thông tư 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND tỉnh giữ nguyên đơn vị quản lý đối với 27 công trình hoạt động có hiệu quả; lựa chọn đơn vị sự nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn năng lực theo quy định để giao quản lý công trình cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch; giao UBND xã Lộc Thủy (hyện Lệ Thủy) quản lý công trình cấp nước xã Lộc Thủy; tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực quản lý để quản lý cho 15 công trình; phân cấp quản lý đối với 58 công trình còn lại cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoặc UBND xã có công trình quản lý; đồng thời thanh lý hủy bỏ 11 công trình không hoạt động, sửa chữa, nâng cấp kéo dài tuyến ống 18 công trình và xử lý chất lượng nguồn nước cho 75 công trình có chất lượng nước hợp vệ sinh đạt chuẩn QCVN 02:2009/BYT.

Thời gian thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng bền vững các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung” là từ năm 2018 đến 2022 và tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Thanh Hà

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều