Quảng Bình: Phân bổ gần 160 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2018

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phân bổ gần 160 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 159.300 triệu đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (ảnh Thái Toản).

Cụ thể, 112,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển được phân bổ cho 46 xã nghèo, đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn; 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018; 28 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2013-2015 và 27 xã còn lại xây dựng NTM.

Vốn sự nghiệp 46,5 tỷ đồng đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân; phát triển giáo dục ở nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM; vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về xây dựng NTM; duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch vốn được giao khẩn trương triển khai thực hiện, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả...

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều