Quảng Bình: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7%

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2018, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 7%.

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 1203/UBND-TH ngày 20/7/2017 để chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Theo công văn số 1203, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch ngân sách Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thu; tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm ổn định nguồn thu; phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao, không để phát sinh nợ đọng.

Quảng Bình phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7%.

Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra; đồng thời rà soát, xác định động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Đặc biệt, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách theo kế hoạch; bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tập trung thực hiện giải pháp thu thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, quyết tâm hoàn thành vượt thu ngân sách trên 10% so dự toán HĐND tỉnh giao, đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đối với ngành Nông nghiệp, tiếp tục triển khai hiệu quả tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển xa; kiên quyết chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở.

Ngành ngư nghiệp được đẩy mạnh phát triển đội tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển xa.

Cùng với đó, các ngành tăng cường làm việc, tiếp xúc, kêu gọi và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, triển khai dự án công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, đảm bảo môi trường; kiểm tra, đôn đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đất ở, dự án tạo quỹ đất đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; tổ chức thiết thực hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong trường học...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch gắn với đổi mới sản phẩm dịch vụ hấp dẫn du khách, phấn đấu năm 2018 đạt 3 đến 3,5 triệu lượt khách; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, gắn với đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều