Quảng Bình: Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch “Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017 – 2020”.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 2284/KH-UBND về việc “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020” nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh về lao động trẻ em; 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Theo đó, Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đã có nhiều chính sách, biện pháp giảm thiểu nhưng tỷ lệ lao động trẻ em ở nông thôn vẫn đang ở mức báo động (ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em, tập huấn kỹ năng sống, hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp.

Song song với chính sách trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động về kiến thức, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Hỗ trợ người sử dụng lao động và trẻ em lao động sớm học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật.

Triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo; cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống.

Thực hiện kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Đồng thời Sở LĐTB&XH tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách liên quan về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều