Quảng Bình: Sắp xếp lại hệ thống, không nâng cấp đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn về việc thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Đề án số 981 nhằm sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Để thực hiện Đề án 981, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1196/UBND-NC về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Công văn 1196, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập từng lĩnh vực theo quy định và sau khi sắp xếp, tổ chức lại vẫn giữ loại hình đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc huyện, không nâng cấp.

Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình sẽ được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công - nông nghiệp Quảng Bình.

Các địa phương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng các Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã...

Sau khi thành lập, tổ chức lại, đối với đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành phê duyệt vị trí việc làm, sắp xếp, bố trí số lượng học sinh trên lớp theo quy định của từng cấp học, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định.

Các đơn vị sự nghiệp công lập khác, UBND các huyện, thành phố, thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, tinh gọn bộ máy, khắc phục chồng chéo, dàn trãi, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; phê duyệt vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, đảm bảo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn ngạch, phẩm chất, trình độ, năng lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; không tăng thêm cấp phó và tự cân đối trong tổng số lượng người làm việc đã được giao năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có đơn vị sự nghiệp công lập sáp nhập, giải thể chủ động triển khai việc sáp nhập, giải thể theo lộ trình; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sáp nhập đơn vị thuộc quyền quản lý; rà soát biên chế sự nghiệp sau khi sáp nhập để có kế hoạch, lộ trình tuyển dụng phù hợp, từng bước giải quyết không còn biên chế viên chức trong cơ quan hành chính vào năm 2021.

UBND tỉnh giao các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án sáp nhập Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công - nông nghiệp Quảng Bình theo quy định.

TIN LIÊN QUAN

Thanh Hà

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều