Quảng Bình: Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn.

Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan, UBND các huyện ven biển và tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo đó, Quy chế quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp bao gồm: Xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Phát triển đội tàu đánh bắt vùng biển xa đã giảm áp lực khai thác cạn kiệt thủy sản vùng bờ.

Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về việc quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; tuyên truyền về biển, hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Bên cạnh đó Quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện ven biển trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tăng cường hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đảm bảo phát triển bền vững.

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2018.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều