Quảng Bình: Tập trung thực hiện công tác biển, đảo giai đoạn 2018-2023

Thanh Hà

Để bảo vệ chủ quyền và đảm bảo AN-QP vùng ven biển, cũng như phát triển kinh tế biển; Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình đã Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác biển đảo giai đoạn 2018-2023.

Ngày 31/7/2018, Ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-BCĐBĐ về việc thực hiện công tác biển, đảo giai đoạn 2018 - 2023 nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, phát triển biển, đảo, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm về an ninh - quốc phòng vùng ven biển, trên biển và hải đảo của tỉnh.

Ban chỉ đạo Biển đảo yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh; giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo, gắn với công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại; cung cấp tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Quốc gia; hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, chuỗi liên kết; tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường vùng ven biển của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm và các chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động ở khu vực bãi ngang, ven biển.

Ngư dân tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả cao trong những lần ra khơi.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương hướng dẫn cho ngư dân kiến thức về tự vệ, xử lý khi bị tàu nước ngoài vây bắt, đẩy đuổi và lợi dụng thực hiện các thủ đoạn trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo; tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý hoạt động vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí; tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vất liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo… tại địa bàn ven biển; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn các xã ven biển; phổ biến kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác thủy hải sản; tuyên truyền kiến thức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập tại các cửa khẩu cảng biển; phương tiện, tàu thuyền xuất, nhập tại cửa sông, cửa lạch, tàu thuyền hoạt động trên biển đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm; quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển, phòng ngừa ngăn chặn vượt biển ra nước ngoài; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các địa bàn ven biển; các mô hình tổ hợp tác, tổ đoàn kết… hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển.

Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) nằm bên bờ biển với tiềm năng phát triển kinh tế năng động.

Ngoài ra, các ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn khu vực biên giới biển; khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đầu tư phương tiện, hình thành tổ hợp tác đánh bắt vùng biển xa; tập trung kêu gọi các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cho địa phương ven biển; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án liên quan đến biển đã đăng ký được cấp phép đầu tư triển khai đúng tiến độ; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Bình; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân triển khai dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại tại các xã ven biển; hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ, thiết bị vào sản xuất, xây dựng phát triển thương hiệu, thông tin chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm; kết nối cung cầu trong và ngoài nước nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tạm trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống lụt, bão, thiên tai và các trường hợp đột xuất trên địa bàn biển, đảo; quảng bá, xúc tiến dịch vụ du lịch biển đảo tại Quảng Bình tại các thị trường trong nước và quốc tế...

Tỉnh Quảng Bình có bờ biển dài 116,04, với nhiều bãi biển đẹp (Đá Nhảy, Nhật Lệ, Bảo Ninh..) cùng nguồn thủy hải sản vô cùng phong phú. Bởi vậy, tập trung công tác biển, đảo giai đoạn 2018-2023 sẽ làm cho nền kinh tế biển Quảng Bình phát triển ổn định, bền vững, trong đó có ngành du lịch biển-mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet