Quảng Nam: 3.333 tàu cá hoạt động trên biển, khai thác 50.539 tấn hải sản

Số lượng tàu cá hoạt động trên biển giảm nhưng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Quảng Nam đạt 50.539 tấn các loại, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Quảng Nam có 3.333 tàu cá hoạt động trên biển

Theo Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam hiện nay trên địa bàn có 3.333 tàu đánh bắt trên biển, giảm 96 tàu so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó, tàu có công suất dưới 20 CV còn 1.842 tàu (55%), tàu từ 20 CV đến dưới 50 CV là 657 tàu (19,7%), tàu từ 50 CV đến dưới 90 CV là 120 tàu (3,6%), tàu trên 90 CV là 714 (21,4%) và tàu trên 400 CV là 325 tàu (9,7%)). Tổng công suất 324.660 CV, bình quân 1 tàu 97,4 CV (năm 2016: 55,8 CV, năm 2017 là 95 CV).

Theo đó, hiện nay một số tàu có công suất dưới 20 CV hoạt động kém hiệu quả nên đã được ngư dân tỉnh Quảng Nam thanh lý để tập trung phát triển những tàu có công suất lớn để hoạt động ở ngư trường xa bờ và có hiệu quả hơn.

Số lượng tàu hoạt động động trên biển của tỉnh Quảng Nam giảm 96 tàu.

Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác quản lý tàu cá, đăng ký và đăng kiểm tàu cá đã được triển khai hiệu quả như đã cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 36 hồ sơ (giấy phép khai thác thuỷ sản cấp mới 36 hồ sơ và gia hạn 169 hồ sơ). Còn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 211 hồ sơ, sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 36 tàu, sổ đăng kiểm tàu cá 5 sổ.

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các ngân hàng thương mại đã ký kết hợp đồng tín dụng, cho vay nâng cấp máy chính 2 tàu cá và đóng mới 63 tàu cá, đạt 68,5% số tàu cá được phê duyệt (gồm 24 tàu vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite, 37 tàu vỏ thép), tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là 729 tỷ đồng (đã giải ngân 719 tỷ đồng/65 tàu cá và đến thời điểm hiện nay 65 tàu cá được ngân hàng cho vay nêu trên đã hoàn thành thi công, được cấp đăng ký và cấp phép, đi vào hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan của bộ, ngành Trung ương, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chủ tàu cá và ngư dân về các quy định của Việt Nam và quốc tế trong việc khai thác hải sản trên biển. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Tổ chức 6 đợt tập huấn, tuyền truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho ngư dân ở các địa phương và tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước khi tàu cá có công suất trên 90CV xuất bến.

Sản lượng khai thác đạt 50.539 tấn, tăng 5,5%

Chính sách hỗ trợ ngư dân (theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai kịp thời, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, tạo ra tâm lý phấn khởi trong cộng đồng ngư dân, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ đầu năm 2018 đến nay, hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển ở tỉnh Quảng Nam thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi như các nghề vây cá cơm, vây ánh sáng, câu mực xà đạt sản lượng tương đối cao và các nghề khai thác như lưới rê, câu vàng, lưới kéo (Giã cào), lưới quét, chụp mực lộng và khơi, vây ngày hoạt động bình thường, sản lượng đạt ở mức khá. Qua đó, sản lượng khai thác thủy sản trong 6 tháng đầu năm đạt 50.539 tấn (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017) như cá 33.143 tấn, tôm 2.531 tấn và 14.865 tấn thủy sản khác.

Sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 50.539 tấn các loại, tăng 5,5%.

Hiệu quả khai thác xa bờ đã được nâng cao, nhiều loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như cá ngừ, mực, cá thu, cá chim… ngư dân tập trung khai thác nên các chuyến đánh bắt đa phần có lãi. Tuy nhiên, phần lớn tàu thuyền khai thác hiện nay có công suất nhỏ, trang bị phương tiện khai thác thô sơ, kỹ thuật khai thác xa bờ còn nhiều yếu kém, công tác bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn thấp, qui trình công nghệ mới trong đánh bắt và việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ khai thác chưa rộng rãi, bao tiêu sản phẩm cho nghề cá chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

TIN LIÊN QUAN
Hà Oai
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều