Quảng Ngãi: Đẩy nhanh việc sắp xếp các cơ quan tư pháp địa phương

Ngày 24/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương.
Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm gánh nặng cho biên chế và ngân sách nhà nước. (Ảnh minh họa)

Trong công văn này, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra cần triển khai công việc để Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện tự chủ, nhằm phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động nghề tư pháp, bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Liên quan đến việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, vào đầu tháng 9, Huyện ủy Trà Bồng đã thực hiện xong việc nhất thể hóa các chức danh. Cụ thể, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. 

Ngoài ra huyện Trà Bồng cũng đang tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh huyện và Phòng Văn hóa-Thông tin; Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất. Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng cũng đã xây dựng đề án bố trí lãnh đạo cấp trưởng, phó dôi dư. Cơ quan chức năng khẳng định việc điều động và bố trí nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều