Quảng Ngãi: Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, khó vẫn phải làm

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập là vấn đề rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm nhưng vẫn phải làm.
Ông Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: báo Quảng Ngãi)

Trong 2 ngày 14 -15/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13, khóa 19 để triển khai các nội dung về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 

Một nội dung quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh là vấn đề cải cách chính sách tiền lương. Theo ông Chữ, việc cải cách chính sách tiền lương có mối quan hệ mật thiết, gắn liền với cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc đã được xác định, các cấp, các ngành cần nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc đã xác định trong các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông nhấn mạnh rằng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập là vấn đề rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Song nếu các đơn vị chủ quan, ngại đổi mới, ngại va chạm thì nó sẽ trở thành lực cản, điểm nghẽn cho sự phát triển, điểm nghẽn cho việc cải cách chính sách tiền lương.

Do vậy, để hoàn thành được mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của Ban Thường vụ cấp ủy và của người đứng đầu các ngành, các cấp.

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều