Quảng Ninh: Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh, mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một góc đô thị của Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn, BQL KKT, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, quản lý trật tự xây dựng là việc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp và quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị được duyệt.

Trong đó, đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào nội dung được quy định trong giấy phép xây dựng. Đối với công trình được miễn cấp phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Với những khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, UBND các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý trật tự xây dựng.

Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quy chế cũng nêu rõ, công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm xây dựng phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý công trình vi phạm phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân cùng tham gia giám sát. Mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Về nguyên tắc phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, BQL KKT, Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất, đúng thẩm quyền và phát huy hiệu quả.

Công trình xây dựng phải được thường xuyên kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành; các vi phạm phải được lập hồ sơ vi phạm và xử lý kịp thời, triệt để, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Quy chế cũng yêu cầu phải có sự thống nhất giữa Sở Xây dựng, BQL KKT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia phối hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm.

Quy chế quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng; công tác phối hợp về quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động này.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều