Quảng Ninh nâng cao tỷ lệ độ phủ Bảo hiểm y tế

Q.N

Hiện nay Quảng Ninh đang được đánh giá là địa phương có tỷ lệ đóng BHYT cao hơn so với mức bình quân cả nước.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội lớn, dưới hình thức huy động sự đóng góp của nhiều người trong cộng đồng tạo lập một quỹ để chi trả các chi phí y tế cho những người không may bị ốm đau, bệnh tật. Xác định việc tiến tới BHYT toàn dân là điều cần thiết, mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. 

Quảng Ninh nâng cao tỷ lệ độ phủ Bảo hiểm y tế - ảnh 1
Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành chính sách riêng hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Hiện tại, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai trên 531 đại lý thu BHYT tại UBND các xã, phường, thị trấn, điểm Bưu điện Văn hoá xã và bệnh viện, trạm y tế đảm bảo cho người có nhu cầu dễ dàng tiếp cận, tham gia BHYT. Cùng với đó, tỉnh xây dựng hướng dẫn liên ngành và quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện và tuyên truyền chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; Thực hiện rà soát, lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách đóng BHYT kịp thời; Tăng cường thanh, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân để hạn chế tình trạng trốn tránh trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động.
Tỉnh đã ban hành chính sách riêng hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn, như: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi; Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30-80%; Hỗ trợ BHYT đối với một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 30-9-2016, số thẻ BHYT ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng đạt 343.697 thẻ; Trong đó, hỗ trợ người thuộc gia đình hộ nghèo 46.660 thẻ, người dân tộc thiểu số đang sống ở vùng đặc biệt khó khăn 41.439 thẻ, người có công với cách mạng 19.106 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 147.470 thẻ... 
Theo thống kê của BHXH tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh luôn tăng dần trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT của toàn tỉnh đạt 74,8%; năm 2013 đạt 77,5%; Năm 2014 đạt 78,4%. Năm 2015, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đã đạt 82,4%; tính đến hết quý III năm 2016, tỷ lệ người tham gia BHYT của tỉnh đạt 86,7% (1.078.177 thẻ/1.229.000 dân), tăng 4,3% so với năm 2015. Con số này đã vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2012 - 2015 của tỉnh và đồng thời cao hơn chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 của cả nước (80%). 
Triển khai BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều thuận lợi và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHYT tăng, nhưng lại chưa có tính bền vững, nhất là đối với các nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp và người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Những năm gần đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn hoạt động cầm chừng, thậm chí chờ giải thể và sát nhập, dẫn đến tình trạng nợ đọng BHYT kéo dài. Một số người sử dụng lao động ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, có hành vi cố tình trốn tránh trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động, trong khi chế tài xử phạt vi phạm còn chưa đủ sức răn đe đối với doanh nghiệp và cá nhân có hành vi vi phạm. Đối với đối tượng tham gia BHYT, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, dù các địa phương đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng, tuy nhiên, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phù hợp với trình độ dân trí, nhận thức, phong tục, tập quán của địa phương. 
Quảng Ninh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng thời khắc phục những tồn tại, thời gian tới, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện, đẩy mạnh thi đua khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt, xử phạt những trường hợp không thực hiện đúng Luật BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về trách nhiệm, quyền lợi trong thực hiện chính sách BHYT.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet