Quảng Ninh: Người đứng đầu cấp ủy phải tiếp và giải quyết phản ánh của nhân dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc gặp gỡ, lắng nghe, giải quyết kiến nghị của công dân huyện Tiên Yên

Ngày 23/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quy định về việc thực hiện Quy định số 11 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”.

Quy định này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh; người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các cơ quan tham mưu, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan đến công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân theo Quy định số 11 và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan.

Việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp phải đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại theo quy định.

Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân; cùng tiếp công dân với chủ tịch UBND cùng cấp và thủ trưởng cơ quan cùng cấp liên quan theo quy định.

Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ vào ngày thứ 5 hằng tuần (một tháng 2 lần) đảm bảo phù hợp với thời gian tiếp dân của chủ tịch UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trường hợp lịch tiếp dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức tiếp dân vào ngày làm việc tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều