Quảng Ninh: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản huyện Bình Liêu

Bình Minh

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với UBND huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2017.

Tham dự tập huấn có 208 đại biểu đại diện cho 7 xã và 97 thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Liêu.


Nội dung chính của lớp tập huấn gồm các chuyên đề: Mục đích ý nghĩa và chi tiết Đề án 196 gắn với Chương trình 135; Hướng dẫn kỹ năng làm chủ đầu tư, quy trình lập và xây dựng kế hoạch hàng năm, quy trình đấu thầu dự án; báo cáo định kỳ, trình tự thủ tục thanh quyết toán nguồn lực đầu tư hỗ trợ; hướng dẫn thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135; Quy trình triển khai dự án hạ tầng, công tác giám sát, thi công xây dựng…

Qua lớp tập huấn, các cán bộ cơ sở của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ có thêm năng lực để tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra các công trình, dự án địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình 135.

Những kiến thức đã được cung cấp, bồi dưỡng sẽ là nền tảng, cơ sở để cán bộ xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và cộng đồng phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Theo lộ trình, năm 2018, huyện Bình Liêu phấn đấu đưa xã Lục Hồn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, năm 2019 là xã Đồng Văn và đến năm 2020 phấn đấu đưa các xã còn lại gồm: Vô Ngại, Tình Húc, Đồng Tâm, Húc Động ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet