Quảng Ninh: Thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, ngày 20/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND về việc thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định, đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng và đảm bảo an toàn thông tin.

Đội ứng cứu thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Đội trưởng đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ Công nghệ thông tin và ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động của đội ứng cứu; kịp thời báo cáo, đề xuất BCĐ, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Theo quyết định, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh gồm 65 thành viên và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều