Quảng Trị: Triển khai hành động quốc gia ‘không còn nạn đói’ đến năm 2025

Triển khai chương trình hành động quốc gia “không còn nạn đói” với mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng và nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc cho người dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch số 5575/KH – UBND triển khai Chương trình hành động quốc gia “không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.

Các em nhỏ trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang vui chơi.

Theo đó, Chương trình hành động quốc gia “không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 triển khai thực hiện với mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc của người dân tại các vùng, miền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015, tỉnh Quảng Trị cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm như giảm tỉ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người duới 1.800 Kcal dưới 5%,, giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi với các tiêu chí như giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi xuống dưới 20%...

Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững như 100% hộ tham gia chương trình được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất. Các hộ tham gia chương trình có tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%.

Qua đó, tỉnh Quảng Trị xác định nhu cầu về dinh dưỡng hợp lý cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình. Triển khai các hoạt động truyền thông đại chúng với các loại hình phương thức nội dung phù hợp. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cách tạo nguồn thực phẩm sẳn có và đa dạng tại hộ gia đình cho các đối tượng người dân đặc biệt những hộ nghèo, hộ có con dưới 2 tuổi nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao.

Thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng theo kế hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng đảm bảo dinh dưỡng cho người dân.

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp vói điểu kiện sinh thái của từng vùng để đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Phối hợp thực hiện đào tạo cán bộ các cấp về kiến thức sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng. Phổ biến tuyên truyền cho hộ gia đình kiến thức sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng.

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em kể từ khi còn là bào thai đến khi tròn 2 tuổi (chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đàu đời) cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em như mở rộng các dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi đặc biệt là dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Nâng cao chất lượng các hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Đây mạnh tuyên truyền thay đổi hành vi trong thực hành dinh dưỡng giành cho trẻ nhỏ đối với người dân tộc thiểu số, ưu tiên hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi tại những vùng đặc biệt khó khăn và trong tình huống khẩn cấp tại các vùng thiên tai, lũ lụt. Xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cộng đồng thích hợp với đặc điểm của địa phương, đặc biệt là vùng khó khăn, khu vực tập trung nhiều lao động nữ (khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa…).

Tăng cường tuyên truyền và giám sát về chính sách khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn bữa ăn học đường cho trẻ mầm non và áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong các trường màm non, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hợp lý và chế độ ăn ca cho người lao động, đặc biệt các nghành nghề có tập trung nhiều lao động nữ.

Củng cố tổ chức bộ máy và mạng lưới làm công tác dinh dưỡng cấp tỉnh cấp huyện cấp xã đủ mạnh để quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dinh dưỡng, nâng cao trình độ hiệu quả hoạt động của nhân viên y tế thôn bản để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng tại cộng đồng. Xây dựng hệ thống và công cụ giám sát dinh dưỡng phù hợp thông qua công nghệ điện tử .

Đảm bảo duy trì an ninh lương thực thực phẩm phát triển nông nghiệp bèn vững, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa giống mới năng suất cao chất lượng tốt vào sản xuất, đẩy mạnh hướng dẫn nông dân đầu tư thâm canh bảo vệ môi trường sinh thái, hướng dẫn thực hiện mô hình VACB, VACR mang lại hiệu quả, ưu tiên cho các vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội và trợ cấp lương thực thực phẩm kịp thời khi cần thiết…

Phát triển hệ thống bán buôn bán lẻ, biển bán hàng Việt cung ứng phân phối lương thực thực phẩm. Vận động khuyến khiachs các doanh nghiệp thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ lương thực thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm trang bị các kiến thức cho người dân sử dụng lương thực thực phẩm an toàn tiết kiệm. Phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ lương thực thực phẩm ở các vùng khó khăn, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp.

Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình giáo dục nghề nghiệp việc làm và công tác xã hội. Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn…Hỗ trợ lao động nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp, áp dụng khoa học, kỹ thuật và phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm.

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều