Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

Cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám đã diễn ra vô cùng mau lẹ, chỉ trong 10 ngày nhân dân ta từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lật đổ chế độ thực dân - phong kiến, thành lập chính quyền dân chủ nhân dân.
Thủy thủ tàu ngầm Việt Nam ăn mấy bữa một ngày?

Thủy thủ tàu ngầm Việt Nam ăn mấy bữa một ngày?

Khẩu phần ăn được xây dựng với 2 mức: Mức cơ sở tại bến và mức cơ sở đi biển. Về nguyên tắc: Thiết kế bữa ăn đa dạng, sử dụng nhiều loại thực phẩm có sẵn tại địa phương trên cơ sở cân nhắc khả năng chế biến.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM