Quy định mới về chơi họ, hụi chính thức có hiệu lực từ hôm nay

Lãi suất chơi họ không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại.

Ảnh minh họa.

Từ ngày hôm nay, 05/04/2019, Nghị định 19/2019/NĐ-CP (Nghị định 19) của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực.

Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Theo đó, điều kiện để làm thành viên hoặc chủ họ là người từ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

Thỏa thuận về dây họ được thực hiện bằng văn bản và được công chứng, chứng thực nếu người tham gia yêu cầu. Văn bản thỏa thuận về dây họ có những nội dung chủ yếu sau:

Họ tên, số CMND, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, của từng thành viên, số lượng thành viên; phần họ; kỳ mở họ; thể thức góp họ, lĩnh họ.

Ngoài ra, văn bản thỏa thuận có thể có những nội dung về mức hoa hồng của chủ họ nếu họ hưởng hoa hồng; lãi suất nếu họ có lãi; trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ họ; việc chuyển giao phần họ; gia nhập, rút họ, chấm dứt dây họ; trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ.

Thành viên đã lĩnh họ có thể rút khỏi dây họ nhưng phải góp các phần họ chưa góp. Dây họ chấm dứt theo thỏa thuận của những người tham gia, nghĩa vụ của người tham gia dây họ được thực hiện theo thỏa thuận về dây họ và quy định tại Bộ luật dân sự.

Về thứ tự lĩnh họ, nếu không có thỏa thuận thì thứ tự lĩnh họ được xác định bằng hình thức bốc thăm. Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người đưa ra mức lãi cao nhất.

Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Nghị định cũng quy định lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm trả đối với thời gian chậm trả.

Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ họ, thành viên, cá nhân, tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia quan hệ về họ.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều