Ra mắt sách về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

PV

Nhân tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tài liệu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Ra mắt sách về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ - ảnh 1
Bộ sách về an toàn lao động và  phòng chống cháy nổ của NXB Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản và phát hành bộ tài liệu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Thông qua bộ sách, tài liệu này sẽ góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ra mắt sách về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ - ảnh 2
Tài liệu về an toàn vệ sinh lao động

Bộ tài liệu về an toàn vệ sinh lao động của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông bao gồm: Bộ 07 tranh, 05 khẩu hiệu, 06 tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;18 đầu sách về các quy định, hướng dẫn và công tác huấn luyện, thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (bao gồm sách in và sách điện tử).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet