Rà soát, thống kê thành phần, số lượng người dân tộc thiểu số năm 2019

Trong nội dung Công văn số 1199/UBND-KT, ban hành ngày 26/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát, thống kê thành phần, số lượng người dân tộc thiểu số thuộc địa bàn thành phố năm 2019.

Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, thống kê thành phần, số lượng người dân tộc thiểu số năm 2019

Theo đó, đối tượng rà soát là thành phần, số lượng người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố. CB, CC, VC, lao động hợp đồng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của thành phố.

Các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố thực hiện rà soát, thống kê CB, CC, VC, người lao động là người dân tộc thiểu số hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã làm đầu mối chỉ đạo triển khai rà soát, thống kê CB, CC, VC, người lao động là người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị cấp quận, huyện, thị xã (cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội) tổng hợp theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc rà soát, thống kê thành phần, số lượng người dân tộc thiểu số trên địa bàn tổng hợp theo theo quy định báo cáo về UBND quận, huyện, thị xã; sau đó UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp kết quả toàn quận, huyện, thị xã theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi báo cáo kết quả rà soát theo các biểu mẫu về UBND thành phố qua Ban Dân tộc thành phố trước ngày 30/4/2019. Ban Dân tộc thành phố có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình rà soát; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố.

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều