Sacombank đặt mục tiêu đến cuối năm phải xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

Phương Anh Linh

Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh đặt mục tiêu, định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đến cuối năm 2017 phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ngày 21/7, Sacombank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời triển khai các định hướng lớn để đạt kế hoạch kinh doanh của năm.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm Sacombank  ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng 10% so với đầu năm.

Đặc biệt, thu dịch vụ có sự tăng trưởng nổi bật, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Chủ tịch Dương Công Minh đưa ra mục tiêu đến cuối năm Sacombank phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu. 

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank nhận định, với sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank, ban lãnh đạo mục tiêu đến cuối năm 2017 phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Để tạo động lực cho cán bộ nhân viên trong thời gian tới, HĐQT Sacombank cũng vừa thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, thưởng “nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

Bên cạnh định hướng chiến lược của HĐQT, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng nêu ra những giải pháp, chương trình, cơ chế, chính sách… của Ban điều hành Sacombank đang và sẽ triển khai thời gian tới để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh/Phòng giao dịch và Công ty con, Ngân hàng con.

Các chương trình, kế hoạch được thảo luận để xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiến độ thực hiện cụ thể, giúp cho các đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở cũng như từng Chi nhánh/Phòng giao dịch nắm rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, để cùng phối hợp, hỗ trợ nhau đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2017 được HĐQT giao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet