Sắp ra Chỉ thị chấm dứt “trên nóng dưới đóng băng"

“Khi Chỉ thị được ban hành, với sự giám sát của người dân, DN và cơ quan báo chí, các cơ quan tổ chức buộc phải chấp hành, kể cả DN. DN tạo ra cán bộ hư là cũng có lỗi của doanh nghiệp".

Sắp ra Chỉ thị chấm dứt “trên nóng dưới đóng băng

Ngay sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Chỉ thị dài 11 trang với hơn 60 nhiệm vụ giao cho 14 Bộ ngành và địa phương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng.

Đây là Chỉ thị thị rõ ràng, mạch lạc, trong đó những nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cụ thể của các bộ, ngành, không chồng chéo, không hiểu hai nghĩa, đi thẳng vào những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm.

Theo Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối với với VCCI để xây dựng Dự thảo Chỉ thị này, trên cơ sở tiếp nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. 

Trong dự thảo này, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là giúp cho Chính phủ xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới DN; phát triển DN tư nhân.

Khi DN đặt vấn đề về phí không chính thức và phí chính thức rất cao, đây cũng là nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là xây dựng đề án giảm phí các loại cho DN. Hiện nay rất cần có một cơ chế chính sách để khuyến khích gần 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập DN, đó cũng là nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ báo cáo Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai. Bộ Tài chính có trách nhiệm tháo gỡ các thủ tục liên quan đến thuế, hải quan, giảm thời gian, giảm chi phí thông quan,…

“Chính phủ cũng bàn tới cơ chế giám sát khi DN phản ảnh “trên nóng dưới lạnh”, thậm chí không lạnh mà còn “đóng băng”, “trên cởi trói nhưng dưới thắt lại”; ngay cả vấn đề nhận thức, quan điểm, chuyên môn của công chức, Chỉ thị cũng nêu rõ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng, đó là cần có biện pháp mạnh như cách chức, thuyên chuyển đối với cán bộ công chức. Tiếp tục giao cho Bộ, ngành và địa phương quản lý theo hướng đó,” Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, “khi Chỉ thị đã được ban hành, với sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí, các cơ quan tổ chức buộc phải chấp hành, kể cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạo ra cán bộ hư là cũng có lỗi của doanh nghiệp. Tất cả phải cùng nhau giám sát để Chỉ thị của Thủ tướng đi vào hiệu quả”.

Việc giảm chi phí cho DN là vấn đề rất quan trọng, Chỉ thị sẽ tập trung tháo gỡ rào cản, giấy phép con, xóa bỏ lợi ích nhóm, giảm giá thành để DN có thể cạnh tranh sản phẩm.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Tuân
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều