SCB: Lợi nhuận 37 tỷ, trích lập rủi ro hơn 1100 tỷ đồng quý 2

Ngân Giang

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong quý 2 chỉ đạt 36,78 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng SCB đạt lợi nhuận sau thuế là 107 tỷ đồng, giảm 47% về lợi nhuận quý 2 nhưng lại tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), thu nhập lãi và các khoản tương tự quý 2/2018 của ngân hàng đạt 8.748 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 16.662 tỷ đồng, tăng 33%.

Trong quý 2, SCB đã phải chi 1.100 tỷ đồng cho trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng mạnh 256% so với cùng kỳ. Tổng chi cho trích lập dự phòng rủi ro 6 tháng đầu năm là 1.851 tỷ đồng, tăng 260% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động cũng tăng gần 300 tỷ đồng lên 988 tỷ đồng trong quý 2 và tăng gần 400 tỷ đồng trong 6 tháng lên 1.671 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong quý 2 chỉ đạt 36,78 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng SCB đạt lợi nhuận sau thuế là 107 tỷ đồng, giảm 47% về lợi nhuận quý 2 nhưng lại tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6 đạt 295.708 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. SCB đã trích lập dự phòng rủi ro 2.672 tỷ đồng cho các hoạt động cho vay. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 736 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tại thời điểm cuối quý 2 là 363 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND là 306.000 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet