Sĩ quan, hạ sĩ quan công an về xã làm việc được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Chính quy hóa lực lượng Công an xã là một chủ trương lớn trong quá trình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Lộ trình xây dựng và chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy sẽ được thực hiện ra sao?

Lực lượng công an chính quy sẽ đảm nhiệm các chức danh công an xã.(Ảnh: Báo PL)

Về lộ trình xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Công an nhân dân năm 2018 thì “Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”.

Như vậy, lộ trình xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy sẽ được quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm chức danh Công an xã:

Tại Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm chức danh Công an xã đã quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an xã, cụ thể:

“Sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã được xác định có chức vụ tương đương chức vụ Trưởng Công an phường; sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã được xác định có chức vụ tương đương Phó Trưởng Công an phường.

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù như đối với cán bộ Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự; các chế độ quy định đối với địa bàn công tác (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Bộ Công an.

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân khi thôi đảm nhiệm các chức danh Công an xã thì được hưởng chế độ, chính sách khác theo quy định đối với cán bộ tại vị trí công tác mới”. 

TIN LIÊN QUAN
H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều