Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực thông tin và tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận vừa tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Nhìn chung ngành thông tin và truyền thông đã triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2017, khẳng định được vị trí, vai trò tác động vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ông Lê Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Văn phòng Bộ tại TP.HCM, trao Cờ Thi đua xuất sắc cho Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản đều hướng trọng tâm vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khá tốt thông tin tuyên truyền; dịch vụ truyền hình trả tiền hoạt động hiệu quả, chất lượng được nâng lên, tổng số thuê bao và doanh thu cao hơn năm 2016.

Hoạt động Bưu chính – viễn thông tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng cao. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp Bưu chính – viễn thông đạt khoảng 1.836 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2016, nộp ngân sách trên 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Hòa (giữa) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Việc ứng dụng CNTT có tác động đến hoạt động quản lý nhà nước trong chỉ đạo quản lý, điều hành, góp phần thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, mở rộng việc cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính một cách công khai, nhanh gọn.

Hạ tầng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước cơ bản đảm bảo, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có mạng LAN, kết nối internet tốc độ cao và kết nối mạng WAN tỉnh bằng đường truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, kết nối ổn định. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh đã được nâng cấp và khắc phục các hạn chế trước đây.

 Ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Ứng dụng chữ ký số được triển khai mở rộng đến các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp huyện, xã, đảm bảo 100% UBND các xã, phường, thị trấn được cấp chứng thư số và triển khai thực hiện tốt việc ký số theo quy định, ước tính tiết kiệm chi phí ngân sách tỉnh khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Với những thành quả đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực thông tin và tuyên truyền.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông công nhận 11 tập thể lao động tiên tiến, 51 cá nhân lao động tiên tiến, 7 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen cho 5 tập thể, 25 cá nhân thuộc sở và 10 cá nhân thuộc Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh – Truyền hình các huyện, thảnh phố, thị xã đã có thành tích xuất sắc.

TIN LIÊN QUAN
ĐÔNG HƯỜNG
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều