"Soi" cơ cấu dư nợ cho vay 6 tháng đầu năm của SHB

Ngân Giang

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), doanh thu hợp nhất trong quý 2 của ngân hàng đạt 5.227 tỷ đồng, tăng 19% so với quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của SHB đạt 10.175 tỷ đồng, tăng 22% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 433 tỷ đồng và 835 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 29%.

Tại thời điểm 30/6/2018, cho vay khách hàng tại SHB đạt 208.360 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2017. Trong số đó, nợ có khả năng mất vốn 3.273 tỷ đồng, tương đương 6,26% tổng dư nợ cho vay và tăng 14% so với cuối năm 2017.

Trong kỳ, SHB đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung là 46,5 tỷ đồng, số dư dự phòng cuối kỳ là 1.500 tỷ đồng.

Thuyết minh BCTC của SHB phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng.

SHB cũng thu được 9.300 tỷ đồng từ tiền lãi vay trong 2 quý vừa qua trong tổng số 10.175 tỷ đồng từ Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự. Trong khi đó chi phí trả lãi huy động là 7.147 tỷ đồng trong tổng số 8.000 tỷ đồng Chi phí lãi và các khoản phí tương tự.

Cũng tại thời điểm 30/06, tiền gửi khách hàng tại SHB là 219.651 tỷ đồng, tăng 13% kể từ đầu năm. Tiền gửi VND có kỳ hạn là 192.000 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là 1.303 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó chi phí cho nhân viên là 728 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet