Sơn La: Công tác bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao

Việc tổ chức tập huấn công tác BĐG cho hàng trăm cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp, và tăng cường tuyên truyền lồng ghép việc thực hiện chương trình bình đẳng giới của Sơn La đã trở thành hoạt động truyền thống được nhân dân hưởng ứng.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La cho biết, năm 2017, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm và đẩy mạnh nhằm từng bước  thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về lĩnh vực này. Đã lồng ghép triển khai các chương trình, kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã tiếp tục được kiện toàn góp phần  thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Sơn La phấn đấu 65% người dân các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong năm 2018.

Trong năm, Sở đã tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới cho 286 cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền lồng ghép việc thực hiện chương trình bình đẳng giới với các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam... Các hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam… đã trở thành hoạt động truyền thống và được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Vì vậy, công tác bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao.

Hiện nay trên toàn tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 225 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 170 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Hoạt động của các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về  tác hại của bạo lực gia đình và hình thành ý thức phòng, chống bạo lực gia đình, cung cấp cho nhân dân kiến thức thi đua xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, những mâu thuẫn trong gia đình được giải quyết ổn thỏa, 100% số hộ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không có tình trạng bạo lực gia đình, không có con bỏ học, đi lang thang.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cấp tỉnh chiếm 38,89%, tăng 4,61% so với nhiệm kỳ 2011 – 2015; cấp huyện 34,77% tăng 4,8% và cấp xã là 31,8% tăng 8,3% so với nhiệm kỳ 2011 – 2015. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020: Cấp tỉnh có 12 người tham gia Ban chấp hành Tỉnh ủy; cấp huyện và thành phố có 110 người tham gia Ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố; cấp xã phường tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 15% trở lên là 111 xã, phường.

Số lượng lao động nữ đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo là 125.525/688.753 người; có 384 nữ làm chủ doanh nghiệp  trên tổng số 2.539 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 15,1%.

Mục tiêu Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La đề ra trong năm 2018 là 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp; 65% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ xây dựng chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới.

100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn  thi hành thông qua các lớp tập huấn, các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều