Sơn La: Mục tiêu 10% xã, bản vùng dân tộc miền núi thoát đặc biệt khó khăn

Tỉnh Sơn La đưa ra mục tiêu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2018 – 2020 bình quân trên 3%, trong đó các huyện nghèo giảm bình quân từ 4-5%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm.

Sơn La đưa mục tiêu đến phấn đấu đến năm 2020, 10% xã, bản vùng dân tộc miền núi thoát tình trạng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Báo VH

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin… góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra.

Theo đó, mục tiêu tỉnh Sơn La đưa ra đến năm 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2018 – 2020 bình quân trên 3%, trong đó các huyện nghèo giảm bình quân từ 4-5%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm.

Phấn đấu 1 huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a; 10% số xã, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Từ 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 95% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Mỗi năm đào tạo nghề cho 7.800- 8.200 lao động, tỷ lệ qua đào tạo đạt từ 50-55%. 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận cung cấp thông tin về chính sách, pháo luật của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ phương tiện nghe – xem cho khoảng 1.200 hộ nghèo thuộc dân tộc ít người, hộ sống tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 1,5 lần so với cuối năm 2015; thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20-25%/năm, bình quân ít nhất có 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo và cận nghèo.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều