Sốt ruột tăng vốn, Vietinbank muốn bán toàn bộ dự án Tòa nhà Trụ sở chính

Vietinbank muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Dự án, sau đó thuê mua lại tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang tìm đối tác để chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Khu Đô thị Ciputra (Dự án).

Đây là công trình được xây dựng trên diện tích khu đất gần 30.000 m2 gồm 2 tòa tháp 48 và 68 tầng.

Năm trước, ĐHĐCĐ Vietinbank đã thông qua 2 phương án. VietinBank ưu tiên và đang tích cực thực hiện theo phương án 1.

Theo phương án 1, Vietinbank chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Dự án, sau đó thuê mua lại tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Hết thời hạn thuê, VietinBank sẽ mua lại tài sản với giá tượng trưng hoặc phương thức xác định giá được thỏa thuận cụ thể.

Trường hợp không thể thực hiện phương án 1, ngân hàng sẽ thực hiện Phương án 2. Theo đó, VietinBank tiến hành chuyển nhượng một phần tài sản của Dự án, bao gồm: Tòa tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (nếu có thỏa thuận). Đối với phương án này, VietinBank sẽ giữ lại tòa Tháp 68 tầng để làm Trụ sở chính. VietinBank sẽ xin chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều chỉnh tổng mức đầu tư tháp 68 tầng để triển khai thực hiện và hoàn thành.

Trong thời gian chưa chuyển nhượng được toàn bộ Dự án hoặc một phần Dự án (Tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác) cho nhà đầu tư bên ngoài, VietinBank sẽ tiếp tục triển khai Dự án và triển khai các công việc liên quan, đồng thời khẩn trương thực hiện các phương án tái cơ cấu như nêu trên.

Theo báo cáo của Vietinbank, lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 đạt 6.742 tỷ đồng, giảm 26,8% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế quý 4/2018 lỗ 853 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng giảm 7,1% so với năm 2017 xuống 7.748 tỷ đồng, bao gồm 4.975 tỷ đồng dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 2.791 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC. Tỷ lệ nợ xấu trên báo cáo là 1,56% so với mức 1,14% vào cuối năm 2017.

Dự kiến cuối tháng 4, Vietinbank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.

Nội dung được quan tâm nhất tại đại hội lần này là tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Trước đó, VietinBank từng nhiều lần trình Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xin được giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm bổ sung vốn, củng cố tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước (tương đương Basel II), với mức CAR tối thiểu là 8%, sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh của Vietinbank, thoái lãi dự thu được hạch toán là “chi phí tín dụng khác” với mức 6.514 tỷ đồng. Trong khi trên bảng cân đối kế toán, số lãi dự thu là 6.905 tỷ đồng, giảm 7.618 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Do đó, tỷ lệ lãi dự thu/tổng tài sản sinh lãi giảm xuống 0,63% so với mức 1,41% vào cuối năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Trần Ngân Khánh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều