Sử dụng phân bón nano trên cây đỗ tương đen mang lại hiệu quả cao (P2)

Kết quả thử nghiệm hơn một năm qua tại Hợp tác xã Trường Xuân (Nam Định) cho thấy ảnh hưởng của phân bón nano tích hợp đến toàn bộ quá trình sinh trưởng, phát triển của cây đỗ tương đen rất rõ rệt. Quá trình này được nhóm nghiên cứu ghi lại một cách tỉ mỉ, khoa học.

Cây đỗ tương được sử dụng phân bón nano.

Tác động đến chiều cao, số đốt, số cành

Đỗ tương đen là cây trồng ngắn ngày có thời gian sinh trưởng trung bình từ 85 - 95 ngày, tùy thuộc vào giống, mùa vụ, điều kiện thời tiết.

Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đỗ tương đen được phân ra làm 2 giai đoạn chính, là giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và giai đoạn sinh trưởng sinh thực. Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng bao gồm giai đoạn nảy mầm và sự phát triển phân cành, lá; giai đoạn sinh trưởng sinh thực là giai đoạn bắt đầu ra hoa và phát triển quả.

Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự sinh trưởng của cây. Chiều cao cây đỗ tương đen phụ thuộc vào bản chất di truyền giống và điều kiện sinh thái (đất đai khí hậu, kỹ thuật canh tác, ...), ảnh hưởng đến số lá, số cành, số đốt trên thân chính, số đốt hữu hiệu…

Trên cùng một nền đất, phân bón và cùng một chế độ chăm sóc, chiều cao trung bình của cây đỗ tương đen ở nhóm được sử dụng phân bón nano tích hợp (75,25 cm) cao hơn so với đối chứng (61,45 cm).

Số đốt trung bình trên thân chính ở nhóm sử dụng phân bón nano tích hợp là 22,0 đốt, cao hơn so với đối chứng là 17,5 đốt. Tuy nhiên không có sự khác biệt giữa nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng về số cành cấp 1 (trung bình: 9 cành/cây).

Ảnh hướng đến khả năng tích lũy chất khô

Hàm lượng chất khô liên quan đến quá trình đồng hóa và tích lũy các chất trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Sản phẩm chất khô được tích lũy trên đơn vị diện tích là cơ sở vật chất để tạo nên năng suất của cây đỗ tương đen. Kết quả khả năng tích lũy chất khô của cây đo ở 3 thời kỳ bắt đầu ra hoa, thời kỳ ra hoa và thời kỳ quả mẩy.

Đối với nhóm sử dụng phân bón nano tích hợp, qua các giai đoạn sinh trưởng phát triển khả năng tích lũy chất khô có xu hướng tăng mạnh, giai đoạn bắt đầu ra hoa khối lượng chất khô là 140,16 g/cây, dến thời kỳ hoa rộ khối lượng chất khô là 300,30 g/cây và đến thời kỳ quả mẩy khối lượng chất khô tăng lên đến 435,67 g/cây.

Ở nhóm đối chứng, qua các giai đoạn sinh trưởng phát triển khả năng tích lũy chất khô có xu hướng tăng nhưng chậm hơn và khối lượng chất khô tích lũy thấp hơn so với nhóm sử dụng phân bón nano tích hợp, giai đoạn giai đoạn bắt đầu ra hoa khối lượng chất khô là 90,34 g/cây, dến thời kỳ hoa rộ khối lượng chất khô là 260,74 g/cây và đến thời kỳ quả mẩy khối lượng chất khô tăng lên đến 364,79 g/cây.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây đỗ tương đen, hàm lượng chất khô tích lũy của cây ở nhóm thí nghiệm sử dụng phân bón nano đều cao hơn nhóm đối chứng.

(Còn nữa)

TIN LIÊN QUAN
Phan Kế Sơn
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều