Trang 402
UBND TP Đà Nẵng sắp có Chủ tịch mới

UBND TP Đà Nẵng sắp có Chủ tịch mới

Tại phiên họp bất thường sáng 26/1 sắp tới, HĐND TP Đà Nẵng sẽ bầu người giữ chức danh Chủ tịch UBND TP sau khi ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015. Dự kiến đó sẽ là ông Huỳnh Đức Thơ.
Xem thêm trên infonet