Ô nhiễm không khí, Paris cấm ô tô theo biển chẵn - lẻ

Ô nhiễm không khí, Paris cấm ô tô theo biển chẵn - lẻ

Hôm nay (17/3), chính quyền thành phố Paris, Pháp bắt đầu áp dụng luật ngày được phép ra đường theo biển số chẵn lẻ đối với các chủ ô tô nhằm kiềm chế mức độ ô nhiễm không khí tăng nhanh chóng trong thời gian qua.