Bắc Giang triển khai nhiều dự án xử lý ô nhiễm

Bắc Giang triển khai nhiều dự án xử lý ô nhiễm

Tỉnh Bắc Giang đang triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường trên địa bàn với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa.