Đoàn Ban Dân vận Trung ương thăm làm việc tại Hà Lan

Đoàn Ban Dân vận Trung ương thăm làm việc tại Hà Lan

Ngày 17/5/2018, đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy, Trưởng đoàn và Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng đoàn dẫn đầu đã thăm làm việc tại Hà Lan.