Có thể tăng giờ làm thêm cho người lao động

Có thể tăng giờ làm thêm cho người lao động

Sáng 5-10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã đọc Tờ trình của Chính phủ về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) (DALLĐSĐ) và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề: giờ làm thêm, thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ, tuổi nghỉ hưu và vấn đề tranh chấp lao động.