Bác sĩ bị hành hung: Ai cứu?

Bác sĩ bị hành hung: Ai cứu?

Đang tập trung cứu người, nhiều bác sĩ bất ngờ bị người nhà xông vào đánh. Nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Chuyện bác sĩ bị hành hung không còn là hiếm. Câu hỏi được đặt ra là ai “cứu” bác sĩ?