Bắc Giang: 41 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Bắc Giang: 41 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Theo Ban tổ chức, trong năm 2017, kết quả triển khai Cuộc vận động khá toàn diện; việc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", "Tết vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội đạt trên 41 tỷ đồng.
Đường kiểu mẫu Võ Văn Kiệt sẽ không có CSGT

Đường kiểu mẫu Võ Văn Kiệt sẽ không có CSGT

Trong đề án thí điểm tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì tuyến Đông Tây, toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ được giám sát hiện đại và không có CSGT tham gia điều khiển giao thông.
"Đừng xây dựng thành phố theo tư duy của ông nông dân"

"Đừng xây dựng thành phố theo tư duy của ông nông dân"

Infonet - Nhận xét về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, đa số đại biểu HĐND thành phố đều cho rằng, chưa sát với thực tế phát triển của TP.HCM.