Nhìn lại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 qua ảnh

Nhìn lại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 qua ảnh

Sau 4 ngày làm việc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 kết thúc vào ngày 17/10 với nhiều nghị quyết quan trọng về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và cơ cấu nhân sự Thành ủy trong 5 năm tới. Dưới đây là 1 số hình ảnh điểm lại hoạt động chính của Đại hội: