Chưa phải lúc vội vàng tăng giá nhà đất

Chưa phải lúc vội vàng tăng giá nhà đất

“Diễn biến thị trường trong những năm tới sẽ có chiều hướng tốt, tuy nhiên, các chủ đầu tư không nên “đẩy” giá lên, tránh rủi ro trong khi thị trường vẫn mong manh"...