10 phát minh nổi tiếng của Isaac Newton

10 phát minh nổi tiếng của Isaac Newton

Nếu nhắc tới nhà phát minh vĩ đại người Anh Isaac Newton (1642-1727), chắc hẳn tất cả chúng ta đều nghĩ ngay đến quả táo rơi đã làm nên thuyết vạn vật hấp dẫn nổi tiếng.
Lịch sử phát triển của tiền Yên Nhật Bản

Lịch sử phát triển của tiền Yên Nhật Bản

Năm 1882, Ngân hàng Nhật Bản chính thức được thành lập. Ngày 27/6/1871, đồng Yên chính thức trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Năm 1897, luật về tiền đồng chính thức có hiệu lực, trong đó, quy định 1 Yên bằng 0,75g